KRISTIN RAPP konstnär

"Löv", entrédörrparti, USÖ, Örebro

OFFENTLIGA UPPDRAG

Bilden visar ett av tre dörrpartier i entrén till psykiatriska avdelningar i L-huset.

Mönstret är blästrat på båda sidor och överlappar varandra för att på det sättet få fram olika gråtoner. Genomsiktligheten anpassas efter verksamhetens behov av insynsskydd.

Teknisk information:
Glaset i dörrarna är brandskyddat – s.k. ”Pyrodur” – och ytblästrat.

EN LISTA  med samtliga offentliga utsmyckningsuppdrag finns under CV.

FLER BILDER PÅ OFFENTLIGA UPPDRAG:

Bild 1
Laminerat glasparti i fasad till BmSS-boende på Norra Dragspelsgatan i Göteborg, 2014.

Bild 2
Tre hängande plexiglasskulpturer till Tullhuset, korttidsboende i Örebro 2014.

Bild 3
Två glasreliefer av totalt 13 st. till operationsavdelning (op-väst) på Centralsjukhuset i Karlstad, 2000.

Bild 4
”UPPSTÅNDELSEN” Uppståndelsens kapell på S:t Olofs kyrkogård i Falköping, altarfönster, design av altare och ljushållare, 1993. 

Bild 5
”Lian”, ett av fjorton dörrpartier i hisshall B på Södersjukhuset i Stockholm, 2008.

Bild 6
”Flöden”, Högbergsskolan, Tierp. Glasparti mellan bibliotek och undervisnings- /personalrum, 2003.

Bild 7
”Skog”entrédörrparti, L-huset, Universitetssjukhuset, Örebro, 2003.

Bild 8
”Signaler” Global One, Solna (detalj). Blästrade och målade glaspartier i pausrummen på fem våningsplan, 1996.

Bild 9 
”Slingor” Roma vårdcentral, Gotland. Min första utsmyckning gjorde jag 1991 i min dåvarande ateljé på Gotland. Bilden är inspirerad av vikingatida mönster.