KRISTIN RAPP konstnär

FÖNSTERFILM

FLER BILDER
Bild 1
Bild 2

Under 2013 utförde jag ett uppdrag till Södersjukhuset i Stockholm som innefattade digitaltryck och utskärning av fönsterfilm till 15 st. entrédörrar till Sachsska barnsjukhuset. Dörrarna finns i hisshall A, B och G.