KRISTIN RAPP konstnär

Glasrelief "Flykt"Glasrelief "Kolonn"Glasrelief "Sökare"Glasrelief "Skog"

MÅLERI glasrelief 2005

Glasrelieferna är blästrade och målade på båda sidor av glaset. Bakgrunden är målad på MDF-board eller kartong.

Här handlar det, precis som i skulpturerna om kontraster mellan matt och blankt. Det är det lilla avstånd mellan ytorna som utgörs av glasets massa och avståndet till bakgrundsskivan som skapar en reliefverkan och en känsla av tredimensionalitet.

Bilderna visar reliefer gjorda runt 2005.

FLER BILDER
Bild 1
Bild 2
Bild 3