KRISTIN RAPP konstnär

blästring

förberedelse

Innan glaset blästras täcks hela ytan med självhäftande
plastfilm och mönstret skärs ut med en vass kniv.

På de ytor som ska matteras lyfts plastfilmen bort.
Om blästringen ska bestå av flera nivåer börjar man med
den yta som ska vara djupast, blästrar ner till rätt djup,
lyfter sedan av nästa lager och blästrar igen.

sandblästring

Själva blästringen sker inne i ett skåp. För att skydda
händerna använder man tjocka gummihandskar.

Inne i skåpet finns ett munstycke som blåser en slags
sand (aluminiumoxid) med hjälp av tryckluft på glaset
så materialet sakta nöts bort. Där man blästrat blir
glasytan alltså matt.

 

 

 

 

 

0 Responses to this post
Add your comment