KRISTIN RAPP konstnär

"Löv", entrédörrparti, USÖ, Örebro

UPPDRAG dörrpartier usö

Bilden visar ett av tre dörrpartier i entrén till psykiatriska avdelningar i L-huset.

Mönstret är blästrat på båda sidor och överlappar varandra för att på det sättet få fram olika gråtoner. Genomsiktligheten anpassas efter verksamhetens behov av insynsskydd.

Teknisk information:
Glaset i dörrarna är brandskyddat – s.k. “Pyrodur” – och ytblästrat.

En lista med samtliga offentliga utsmyckningsuppdrag finns under CV.