KRISTIN RAPP konstnär

Glasskulptur "Roma"Glasskulptur "Oval"Glasskulptur "Kolonn"Glasskulptur "Vågskvalp"Glasskulptur "Blomma"

GLAS skulptur Gråton

I serien “Gråton” blästras mönster på båda sidor av en planglasskiva. Där två blästrade ytor överlappar varandra bildas olika valörer. Uttrycket varieras också genom att bakomliggande ytor blir blanka och framförliggande matta.

Tekniken är blästrat planglas, materialet 5 mm floatglas, sockeln består av gjuten, infärgad betong.

H. 25-40 cm- B. 16-30 cm.

KLICKA
på bilden för att visa nästa
(funktionen tillfälligt ur funktion, kontakta mig så skickar jag fler bilder)