KRISTIN RAPP konstnär

PROJEKT betong

I projektet “Plant glas i 3 dimensioner”, som gick ut på att experimentera fram tekniker för utom- och inomhusskulpturer i glas, gjorde jag ett antal prover med betongreliefer i infärgad finbetong.
Projektet pågick 2006-2007 och fick stöd av Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond.

KLICKA
på bilden för att visa nästa