KRISTIN RAPP konstnär

GRAFIK

Efter en kurs i collografi i början av sommaren 2017 jobbar jag i grafikverkstaden med en serie grafiska blad på temat TWIDDLE. Namnet betyder ”krumelur”, ”snurrande” eller ”snirkel”, något som jag tycker ganska bra beskriver de två figurer som i bilderna virvlar runt och möter varandra i något slags dans.

Mer om min grafik under Aktuellt