KRISTIN RAPP konstnär

om mig

Jag är född 1959, utbildad på Konstfackskolan i Stockholm 1982 – 88 och bor och arbetar nu i Örebro. 

Uppdrag för offentlig miljö.

Under CV finns en lista med samtliga offentliga uppdrag. Till vissa finns även bildmaterial.

Hittills har mina uppdrag i offentlig miljö oftast handlat om att göra konstnärliga gestaltningar av glaspartier. Teknikerna har varierat, den vanligaste har varit sandblästrat planglas. Med dagens förfinade digitala tekniker är det dock lätt att överföra bilder och mönster till i stort sett vilka plana material som helst. Ett projekt där jag använt mig av digital teknik är 2019 års Open Art i Örebro där jag deltog med en bildserie utskriven på fönsterfilm. Ett annat av mina senare projekt har varit att omvandla mina mönster till tredimensionella, hängande skulpturer i plexiglas

Om mitt arbete

De senaste fyra åren har jag mestadels arbetat med grafik i min egen grafikverkstad (se bildexempel under Aktuellt). Annars arbetar jag i olika material och tekniker, men återvänder ofta till planglaset som fascinerar mig med sin föränderliga karaktär. Sandblästrade ytor absorberar ljus och samma skulptur eller glasparti kan se helt olika ut i olika ljusförhållanden. När ytorna blästras på båda sidor om glaset och bitvis överlappar varandra, bildas olika gråtoner och ett spännande spel mellan matta och blanka ytor.

Samspelet mellan form och funktion i ett rum är också intressant. Ett mönster eller en bild ska, förutom att vara en estetisk upplevelse, berätta något om vad t.ex. dörren eller glaspartiet har för funktion. Att tillsammans med arkitekter, uppdragsgivare och användare skapa en miljö att trivas i och som fungerar är det som känns mest meningsfullt i mitt arbete som konstnär.

Om min bakgrund

Musiken präglade hela min uppväxt och mitt självklara mål fram till tjugoårsåldern var att bli musiker. Så blev det inte, men musiken har alltid spelat en stor roll i mitt bildskapande och någonstans tror jag att jag försöker uttrycka mig på samma sätt i bild som jag tidigare gjorde med mitt musikinstrument. Det handlar mycket om att skapa dynamik, spänningspunkter och kontraster. Särskilt i mitt mönsterkomponerande finns den musikaliska rytmiken som grundstomme.

 

0 Responses to this post
Add your comment